artists erker – treffen friedrich georg jünger 1898-1977 / toni stadler 1888-1982

artists erker – treffen friedrich georg jünger 1898-1977 / toni stadler 1888-1982

friedrich georg jünger 1898-1977 / toni stadler 1888-1982
erker – treffen
?
all rights reserved
share
Previousmax frisch 1911-1991 / fritz wotruba 1907-1975 erker
Nextmartin heidegger 1889-1976 / giuseppe santomaso 1907-1990